Ład Korporacyjny

Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z uwagi na skalę prowadzonej działalności oraz specyfikę zarządzanych funduszy inwestycyjnych, Zarząd Towarzystwa nie zdecydował o formalnym do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa informuje, iż Towarzystwo stosuje w praktyce większość postanowień wskazanych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Uchwała Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”