Fundusze

Aktualnie zarządzane przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. fundusze inwestycyjne zamknięte są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Szczegółowe informacje dostępne są tylko dla zainteresowanych Inwestorów w siedzibie Towarzystwa.


Towarzystwo zarządza obecnie następującymi funduszami:

  1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
  2. FIP 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty